جامد یا مایع

سوخت جامد یا مایع

برای موشکهای بالستیک

مساله این است!

اگرچه یک موشک سوخت جامد تاکتیکی تر بوده و قابلیت آماده سازی و پرتاب سریعتری دارد، لیکن آنچه شرایط را به نفع یک موشک سوخت مایع تغییر می دهد، شرایط نگهداری و تعمیرات است. با یک نیروی بهره بردار نیمه تخصصی، و یا شرایط نگهداری نزدیکتر به شرایط محیطی، بهتر است از موشکهای سوخت مایع استفاده شود، چرا که تغییرات دمایی نگهداری برای سوختهای جامد پذیرفتنی نیست. همچنین خطر کار با موشک همیشه شارژ شده (سوخت جامد) برای اپراتورهای کمتر حرفه ای بسیار بالاتر خواهد بود.

/ 0 نظر / 38 بازدید